Ioan Ciarnau

Biografie

Date biografice şi ani de studii

S-a născut la data de 2.06.1937 în localitatea Pişcolt, judeţul Satu Mare, România, din părinţii Ioan Ciarnău şi Maria (născută Săteanu, prin maghiarizare: Ujfaluşi). Tatăl a fost de meserie lăcătuş mecanic, iar mama ţărancă. De la vârsta de 1 an a locuit în Dindeşti, acelaşi judeţ, unde părinţii s-au stabilit definitiv. Şederea în Dindeşti nu a fost chiar permanentă, ea fiind întreruptă doar pe timpul efectuării studiilor, a stagiului militar şi a câţiva ani (7) în unele localităţi în care îşi desfăşura activitatea.

În perioada 1 sept. 1943 - 1 iunie 1950 a frecventat Şcoala primară din localitatea Dindeşti, absolvind cele 7 clase cu note bune.

Între 1 sept. 1950 şi 15 iunie 1954 a urmat cursurile Şcolii Medii Tehnice de Zootehnie (mai târziu numindu-se Liceul de Zootehnie) din Carei, la absolvirea căruia a obţinut Diploma de Tehnician zootehnist. Cu această calificare a activat în următoarele locuri de muncă: Bălceşti (Oltenia) în funcţia de Zootehnist II de raion (Raion Olteţu), Zătreni (acelaşi raion) pe postul de medic veterinar de circumscripţie, Mişca (Bihor, raion Marghita) medic veterinar de circumscripţie.

Între 1 noiembrie 1957 şi 31 oct. 1959 a efectuat serviciul militar obligatoriu, astfel: încorporat la Caracal (3 luni), Şcoala de Sanitari militari din Iaşi (11 luni) în calitate de elev, Şcoala de Sanitari militari din Craiova (11 luni) în calitate de instructor militar. Imediat după lăsarea la vatră, încă în acelaşi an 1959,  s-a căsătorit cu Veronica Hendea, învăţătoare, consăteană şi colegă de clasă din Şcoala primară, cu care a avut o căsnicie fericită până la adânci bătrâneţe. Din mariajul lor au rezultat 3 copii: Dorinel (n. 1960, mort imediat după naştere), Firicel Ciarnău (n. 1962) devenit mai târziu profesor de matematică, cunoscut numerolog şi astrolog şi Cătălin Ciarnău - inginer tehnolog. Ambii cu studii, atât liceale cât şi universitare, în Cluj-Napoca.

În toamna anului 1963, odată cu începerea anului şcolar, a intrat în învăţământ, la Şcoala generală din Andrid (Satu Mare) pe postul de învăţător suplinitor. Aici, schimbându-şi total profilul profesional, a reuşit, doar în câţiva ani de studiu, să se califice ca profesor. Astfel, în anul 1972 a absolvit Institutul Pedagogic din Oradea, Facultatea de istorie-geografie, obţinând calificarea de profesor II, iar în anul 1977 a absolvit cursurile Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, cu Diploma de Licenţă (media 10) în specialitatea istorie şi arheologie. A fost profesor de istorie gradul didactic I.

Activitatea profesională

Întreaga sa activitate didactică a desfăşurat-o în şcolile din Andrid şi Dindeşti unde a predat istoria şi geografia, uneori pentru completare de catedră a avut în sarcină şi orele de sport (a rămas în memoria cetăţenilor ca unul din cei mai mari antrenori şi manageri, obţinând performanţe sportive în întrecerile şcolare dar şi intercomunitare - baza sportivă actuală de la Dindeşti este un rezultat al strădaniilor sale). Calificat fiind în istorie şi în geografie, a putut parcurge toate treptele profesionale, astfel că a obţinut cu succes şi gradele didactice, toate.

Rezultatele muncii la catedră nu au întârziat să apară, astfel:

 • A antrenat majoritatea elevilor în acţiunea de cercetare a istoriei locale. În acest sens a alcătuit un cerc de istorie-arheologie intitulat "Popor de viteji" cu care a obţinut rezultate remarcabile: locul I la olimpiada de istorie, faza judeţeană, în anul 1979 prin elevul Ciarnău Cătălin.
 • În anul următor, 1980, cu ocazia aniversării a 2000 de ani de la crearea Statului dac condus de Burebista, cu un echipaj format din 12 elevi, 6 fete şi 6 băieţi, cu toţii provenind din cercul său de istorie, a câştigat faza judeţeană, Satu Mare, calificându-se la cea naţională care s-a desfăşurat la Hunedoara (durata două săptămâni), pe două probe: istorie şi sport. Aici, unde au participat echipaje din toate judeţele ţării, inclusiv oraşul Bucureşti, au obţinut locul III, pe ţară, la proba de istorie, locul I la handbal-fete şi locul II la handbal-băieţi.
 • Atât personal, cât mai ales cu cercul de istorie a făcut cercetări de sondaj mai ales în larga Vale a Ierului, dar şi pe ambele terase şi împrejurimi, iar munca lor a dus la descoperirea multor vestigii arheologice care apoi, începând din anul 1977 au devenit un bogat, frumos, dar şi valoros material expozant în Muzeul şcolar din cadrul Şcolii generale Dindeşti care fiinţează şi astăzi sub numele de Muzeul Văii Ierului. Considerăm că nu mai trebuie să insistăm pe valoarea şi valenţele educative ale acestui muzeu, mai ales că toate orele domniei sale de istorie le desfăşura în acest autentic cabinet de istorie. Rezultatele au fost mai mult decât notabile. Muzeul este acum în custodia Muzeului judeţean Satu Mare.

Activitatea editorială

Mai multe articole ştiinţifice şi studii, publicate în revistele de specialitate foarte cunoscute pe plan naţional, îndeosebi în lumea academică, precum Acta Museii Napocensis, Crisia, Satu Mare - studii şi comunicări, SCIVA etc., unde a publicat articole ca: Descoperiri neolitice din valea Ierului, Descoperiri monetare antice în judeţul Satu Mare, Morminte din cultura Sântana de Mureş la Dindeşti, judeţul Satu Mare etc.

Cărţi publicate

Cărţi publicate, la Editura Fidelia sau la alte edituri, găsiţi aici o listă cuprinzătoare.

Date

Personale

 • Născut la 2 iunie 1937, în localitatea Pişcolt, jud. Satu Mare;
 • Decedat la 4 iulie 2019, Carei;
 • Înmormântat în cimitirul românesc din Dindeşti.

Familia

 • Căsătorit cu Veronica Ciarnău (născ. Hendea, decedată în 9 mai 2022);
 • Copii: Firicel Ciarnău şi Cătălin Ciarnău;
 • Nepoţi: Diana Spinean (născ. Ciarnău), Alexandra Ciarnău, Patricia Ciarnău, Andrei Ciarnău, Luca Matei Ciarnău;
 • Părinţi: Ioan Cearnău şi Maria Cearnău (născ. Ujfalusi = Săteanu - un arbore genealogic impresionant, cu mulţi intelectuali, inclusiv profesori universitari);
 • iniţiatorul unui muzeu şcolar în Dindeşti, jud. Satu Mare;
 • colaborator al muzeelor din Carei, Satu Mare şi Cluj-Napoca.

Activitate

 • Absolvent al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de istorie;
 • Ocupaţii preferenţiale: arheologia şi cercetarea în domeniul istoriei;
 • Articole ştiinţifice publicate în anuarele de specialitate;
 • Iniţiatorul unui muzeu şcolar în Dindeşti, jud. Satu Mare;
 • Colaborator al muzeelor din Carei, Satu Mare şi Cluj-Napoca.
Material alcătuit de Firicel Ciarnău
Contact

Ioan Ciarnău - profesor de istorie, arheolog, scriitor